Urząd Gminy Kotla

ul. Głogowska 93
67-240 Kotla

tel. 76-8318-361
      76-8318-313
fax 76-8318-308
e-mail:
gmina@kotla.pl

QR Code Infof JPG

Godziny pracy:
dzień godziny
pn  7:30-15:30
wt  7:30-17:00
śr  7:30-15:30
czw  7:30-15:30
pt  7:30-14:00

Konto bankowe
Bank Spółdzielczy we Wschowie, O/Kotla
nr: 49 8669 0001 0180 8317 2000 0043


 

Gmina Kotla Folder informacyjny

Ścieżka Leśna Dolina Ulotka JPG
 

Regionalny System Ostrzegania - aplikacja na android

Strona główna

Wniosek o dofinansowanie projektu pn. ''Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Skidniowie''

czwartek, 10 lutego 2011 14:06
-

ImageWójt Gminy Kotla informuje, że w dniu 24 stycznia br. Gmina Kotla złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Skidniowie” w ramach Osi 4 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi”.
W ramach zadania planowany jest zakup wiaty/altany drewnianej wraz ze stołami piknikowymi oraz wybrukowanie podłogi pod wiatą. Na ternie postawione zostaną również elementy ogrodu jordanowskiego tj. huśtawki i skoczki w celu stworzenia dogodnego miejsca do zabaw dla najmłodszych mieszkańców sołectwa. W ramach zadania zostaną zakupione i zamontowane również dwa kosze uliczno – parkowe oraz zakupione i nasadzone krzewy.
Celem operacji jest poprawa jakości życia mieszkańców i integracja mieszkańców poprzez zapewnienie miejsca wspólnych spotkań, spędzania wolnego czasu i wypoczynku.
Planowany koszt zadania wyniesie 26 848 zł.