Urząd Gminy Kotla

ul. Głogowska 93
67-240 Kotla

tel. 76-8318-361
      76-8318-313
fax 76-8318-308
e-mail:
gmina@kotla.pl

QR Code Infof JPG

Godziny pracy:
dzień godziny
pn  7:30-15:30
wt  7:30-17:00
śr  7:30-15:30
czw  7:30-15:30
pt  7:30-14:00

Konto bankowe
Bank Spółdzielczy we Wschowie, O/Kotla
nr: 49 8669 0001 0180 8317 2000 0043


 

Gmina Kotla Folder informacyjny

Ścieżka Leśna Dolina Ulotka JPG
 

Regionalny System Ostrzegania - aplikacja na android

Strona główna

Wniosek o dofinansowanie projektu pn. ''Wyposażenie świetlic w Kozich Dołach i Zabielu''

czwartek, 10 lutego 2011 13:47
-

ImageWójt Gminy Kotla informuje, że w dniu 24 stycznia br. Gmina Kotla złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Wyposażenie świetlic wiejskich w Kozich Dołach i Zabielu oraz zagospodarowanie terenu przy obu świetlicach” w ramach Osi 4 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi”.
W ramach zadania zostanie zakupiony sprzęt kuchenny pozwalający na szerszą organizację imprez społeczno - kulturalnych na świetlicach wiejskich w Kozich Dołach i Zabielu oraz zostanie uporządkowany i zagospodarowany teren przy obu świetlicach.
Planuje się zakup dwóch szaf chłodniczych po jednej do obu świetlic wiejskich i dodatkowo do świetlicy wiejskiej w Kozich Dołach patelni elektrycznej, zestawu garnków oraz naczyń stołowych.
W ramach zagospodarowania terenu przy świetlicach wiejskich planuje się prace porządkowe terenów zielonych oraz nasadzenia krzewów i kwiatów. Przy świetlicy wiejskiej w Kozich Dołach planuje się zakup krzewu typu cyprysik i jałowiec, a przy świetlicy wiejskiej w Zabielu planuje się zakup róż piennych.
Celem operacji jest poprawa jakości życia mieszkańców i ich integracja oraz rozwijanie aktywności społecznej poprzez wyposażenie i zagospodarowanie miejsc wspólnych spotkań. Ponadto projekt umożliwi mieszkańcom wsi Kozie Doły i Zabiele kultywowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i propagowanie inicjatyw społecznych.
Planowany koszt zadania wyniesie 16 110,30 zł.