Urząd Gminy Kotla

ul. Głogowska 93
67-240 Kotla

tel. 76-8318-361
      76-8318-313
fax 76-8318-308
e-mail:
gmina@kotla.pl

QR Code Infof JPG

Godziny pracy:
dzień godziny
pn  7:30-15:30
wt  7:30-17:00
śr  7:30-15:30
czw  7:30-15:30
pt  7:30-14:00

Konto bankowe
Bank Spółdzielczy we Wschowie, O/Kotla
nr: 49 8669 0001 0180 8317 2000 0043


 

Gmina Kotla Folder informacyjny

Ścieżka Leśna Dolina Ulotka JPG
 

Regionalny System Ostrzegania - aplikacja na android

Strona główna

Wniosek o dofinansowanie projektu pn. ''Przebudowa dachu i remont budynku świetlicy w Głogówku''

czwartek, 10 lutego 2011 13:38
-

ImageWójt Gminy Kotla informuje, że w dniu 31 stycznia br. Gmina Kotla złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa dachu i remont budynku świetlicy wiejskiej w Głogówku wraz z zagospodarowaniem terenu” w ramach Osi 4 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.
Zadanie polegać będzie na całkowitej wymianie konstrukcji i pokrycia dachowego nad świetlicą wraz z robotami remontowymi, które poprawią funkcjonalność i estetykę pomieszczeń i budynku. Ściany zewnętrzne zostaną osuszone i ocieplone, a wokół wykonana opaska żwirowa. Wymieniona zostanie instalacja c.o. instalacja wentylacji mechanicznej w świetlicy i sanitariatach, instalacja elektryczna, zamontowane zasobniki ciepłej wody użytkowej. Podłoga świetlicy cyklinowana i pomalowana, okna i drzwi wymienione, sanitariaty odnowione. Obiekt zostanie wyposażony w stoły i krzesła dla 100 osób, pomieszczenie Koła Gospodyń Wiejskich w szafki i urządzenia kuchenne wraz z zestawem naczyń kuchennych. W zakresie zagospodarowania terenu działki: wymienione utwardzone dojścia, zamontowana altanka z ławkami, wiata na opał, urządzenia zabawowe: zjeżdżalnia, huśtawka, ważka oraz tor przeszkód, wytyczone boisko do siatkówki, wymienione ogrodzenie z bramami wjazdowymi i furtką oraz nasadzone krzewy.
Celem projektu jest podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców oraz integracja mieszkańców poprzez zapewnienie miejsca wspólnych spotkań, a także poprawa dostępności do kultury i propagowanie inicjatyw społecznych. Operacja umożliwi dostęp mieszkańcom
do działań kulturalnych i podniesienie ich standardu.

Planowany koszt zadania wyniesie  674.198,62 zł.